17 มีนาคม 2563 Hot Spot “ขอนแก่น-เลย-โคราช” พุ่ง

ที่มา: https://www.prachachat.net/local-economy/news-432993

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าปัญหาหมอกควันพิษจากการเผาป่า การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เห็นได้จากพื้นที่การถูกเผาขยายวงกว้างจากพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ภาคตะวันออก หลายจังหวัดมีคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ถึงขั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สะท้อนผ่านรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

กรมจี้ ผวจ.อีสานคุม PM2.5

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องขอแจ้งเตือนการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก และขอให้ควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน หลังจากกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน และพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สอดคล้องกับการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวนจุดความร้อน (hot spot) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงจุดความร้อนบริเวณชายแดนไทย – ลาว และจุดความร้อนใน สปป.ลาว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เน้นย้ำสถานการณ์ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อน ฝุ่นละออง PM2.5 และเรียกร้องให้ทุกประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแก้ไขปัญหาจุดความร้อนและหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจังและเร่งด่วน พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการควบคุมการเผาในที่โล่งและลดจุดความร้อนอย่างเร่งด่วน เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พร้อมทั้งเตรียมการในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชน

ขอนแก่น-เลย “เผาอ้อย” หนัก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาพรวมปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ใน จ. ขอนแก่นส่วนใหญ่มาจากการเผาไร่อ้อย แต่ปีนี้สภาพอากาศไม่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงกว่าร้อยละ 40 จึงมีการปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปกติตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันการเผาลดน้อยลงกว่าช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เหลือเพียงการเผาไหม้พืชสวนไร่นา และเกิดจากสภาพความแห้งแล้ง แต่ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รายงานจุดความร้อนในจังหวัดและอีก 9 จังหวัดโดยรอบ ได้แก่ จ.  ขอนแก่น หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุดรธานี เลย และชัยภูมิ อยู่เป็นระยะ รวมถึงทิศทางลมเพื่อส่งสัญญาณบอกจังหวัดข้างเคียงให้รับรู้ถึงสถานการณ์ในระดับภาค และสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นถาวรมีอยู่ 2 มาตรการ ได้แก่ 1) ปลูกต้นไม้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านต้นกระจายทุกอำเภอภายใน 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2562 ปัจจุบันปลูกไปแล้ว 209,000 ต้น 2) ลดต้นตอการเผาไหม้ด้วยการทำเสวียน หรือการนำไม้ไผ่มาล้อมรอบโคนต้นไม้ แล้วนำเศษใบไม้ใบหญ้ามาใส่ไว้ ซึ่งทำไปแล้ว 16,700 เสวียน คิดเป็นใบไม้ที่อยู่ในเสวียนกว่า 3,888 ตัน ใบไม้เหล่านี้หากเผาจะทำให้เกิดฝุ่นละอองลอยไปในอากาศ 5,300 กว่ากิโลกรัม นอกจากนี้ มีการทำแนวกันไฟ ช่วงฤดูแล้งเฝ้าดูค่าดัชนีวัดคุณภาพอากาศ (AQI ) หากเกิน 100 ติดต่อกัน 2 วัน จะระดมพ่นน้ำทุกอำเภอ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ค่าฝุ่นละออง PM2.5 จ. เลยปัจจุบันลดลงจากเดือนที่แล้วเป็นอย่างมาก เพราะโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ได้ปิดการหีบอ้อยไปแล้ว ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้รณรงค์ให้ลดการเผาให้น้อยลง และเมื่อเกิดไฟป่าได้วางกำลังผู้ใหญ่บ้านพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันท่วงที พร้อมทั้งทำแนวกันไฟอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ หากมีปัญหาฝุ่นควันเกิดขึ้นมาอีกครั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ากากอนามัยแจกให้ประชาชนทุกคนในจังหวัด โดยตั้งเป้าไว้ 1 คน ต้องมีหน้ากากอนามัย 2 ชิ้น

โคราชคุม 47 โรงงานเสี่ยงมลพิษ

ขณะที่ จ. นครราชสีมามีค่า PM2.5 พุ่งสูงเช่นกัน โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ จ. นครราชสีมาสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุหลักมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) การเผาพื้นที่การเกษตรหรือการเผาป่า 2) การก่อสร้าง 3) สภาพการจราจรบนท้องถนน ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่ง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจจับกุมรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่าที่กฎหมายกำหนด และการจับกุมเกษตรกรที่ลักลอบเผาพื้นที่เกษตร นอกจากนี้ ได้ตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาทให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสจับกุมคนที่ลักลอบเผาพื้นที่การเกษตร พร้อมสั่งการให้จัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ 47 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่เสี่ยงต่อการปล่อยฝุ่นละอองพิษในอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณค่าฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐาน

ขณะที่บริเวณป้อมเมืองย่าตรงข้ามห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า เขตเทศบาลนครนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเครื่องกำจัดฝุ่น PM2.5 ด้วยระบบไอออนประจุไฟฟ้าไปติดตั้งไว้ เครื่องดังกล่าวทำงานคล้ายเครื่องฟอกอากาศเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้ 100,000 ไมโครกรัมต่อชั่วโมง เทียบเท่าประสิทธิภาพของต้นไม้ขนาดกลางจำนวน 510 ต้น มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นในพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรโดยรอบ

จ. เชียงรายฮอตสปอตต่ำฝุ่นพิษพุ่ง

จ. เชียงรายประสบปัญหาหมอกควันหนักในทุกปี โดยเฉพาะปีนี้มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุด นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการเรียกประชุมด่วน และได้สรุปสถานการณ์ว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดจุดความร้อนของ จ. เชียงรายลดต่ำลงมากที่สุดในภาคเหนือ โดยเฉพาะ อ. แม่ลาว ไม่พบจุดฮอตสปอตเลยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 แต่ปรากฏว่าค่าฝุ่นละอองเกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพ อ. เมืองเชียงราย มีมากถึง 20 วัน และ อ. แม่สาย มีกว่า 37 วัน และช่วงนี้ถือว่ามีค่า PM2.5 สูงมาก ทาง จ. เชียงรายยังใช้มาตรการปิดป่า การห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 21 เม.ย.นี้ต่อไปอย่างเข้มข้น

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวว่า ช่วง 2 วันที่ผ่านมาพบว่าค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ และตัวเลขความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นสีแดงทั่วทั้งจังหวัด ทั้งๆ ที่ดาวเทียมทั้งระบบโมดิส และระบบเวียร์ตรวจพบฮอตสปอตในพื้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. อธิบายได้ว่าสาเหตุของค่าฝุ่นละอองที่สูงขึ้นเกิดจากสิ่งใด ดังนั้น ต้องเร่งฟื้นฟูโครงการที่เคยประกาศไว้ เช่น การจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย หรือเซฟโซนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 215 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144 แห่ง และอื่นๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ให้ทุกท้องที่ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่องแล้ว

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort