17 มีนาคม 2563 จ. เชียงใหม่คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e7056dae3f8e40af9426384

จ. เชียงใหม่ คุณภาพอากาศยังแย่ต่อเนื่องมาเกือบสัปดาห์แล้ว ท้องฟ้าในตัวเมืองยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่า เนื่องจากยังมีการลักลอบเผาในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน ประชาชนมีอาการแสบจมูก คันตา ค่าฝุ่น PM2.5 ที่ จ. เชียงใหม่ สูงสุดอยู่ที่ อบต. ทุ่งข้าวพวง อ. เชียงดาว 253 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็นบริเวณเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ. แม่ริม 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ ต. วัดเกต ต. ช้างคลาน ต. ช้างม่อย อยู่ที่ 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องบินขึ้นบินโปรยละอองน้ำช่วยลดมลพิษ 

ขณะที่สำนักข่าวไทย ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซด์ airvisual ที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลก พบว่า จ. เชียงใหม่ ติดอันดับ 2 คุณภาพอากาศแย่ รองจากเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน.