17 มิถุนายน 2563 สั่งฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวลอบขายไม้ของกลาง – ตัดไม้อำพรางปลูกบ้าน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/293691

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ภาพรวมผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าในการดำเนินคดีบุกรุกป่าพบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นการดำเนินคดีบุกรุกป่ามีจำนวน ๒,๘๕๑ คดี มีผู้ต้องหา ๕๒๑ คน คดีไม้ จำนวน ๒,๔๕๑ คดี มีผู้ต้องหา ๑,๒๕๕คน ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินคดีบุกรุกป่ามีจำนวน ๒,๑๕๖ คดี มีผู้ต้องหา ๓๗๘ คน และคดีไม้ มีจำนวน ๑,๐๕๘ คดี มีผู้ต้องหา ๕๒๑ คน และในปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มว่าจะลดลง ทั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และแก้ไขปัญหาบุกรุกป่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าตรวจยึดจับกุมผู้กระทำผิดในการลักลอบตัดไม้ และนำไม้มาอำพรางเป็นสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จ. ตากมาดำเนินคดี พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า โดยการตั้งจุดสกัดลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัดการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายไม้เรือนเก่า รวมไปถึงการขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินจาก ปปง. การบุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล บริเวณเกาะแตน จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไม้หายาก เป็นที่ต้องการของตลาดไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ซึ่งตามข้อกฎหมายยังไม่สามารถดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ชนิดนี้ได้ เพราะเป็นไม้นอกบัญชีประเภทหวงห้าม ทาง ทส. จำเป็นต้องหารือพิจารณายกระดับความสำคัญของต้นเทียนทะเลให้เป็นไม้หวงห้าม หรือเสนอให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ในอนาคต หลังพบมีความเสี่ยงสูญพันธุ์เพราะมีอัตราการเติบโตช้า ขึ้นเฉพาะพื้นที่ชายหาดที่มีหิน น้ำต้องมีความสะอาด และน้ำท่วมถึงเท่านั้น

นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ดำเนินการตรวจยึดและจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในอีกหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงกับขบวนการขโมยไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลจนสามารถจับกุมกลุ่มขบวนการได้จำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และทั้งหมดได้ถูกแจ้งความดำเนินคดี เบื้องต้นพญาเสือจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ ๘ คน และผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการอีก ๑๔ คน ที่มีอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมขบวนการด้วย ส่วนกรณีไม้พะยูงของกลางหายจากหน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ในหลายแห่ง อย่างหน่อวยป้องกันรักษาป่า ยส. ๒ (โพนงาม – ดงปอ) จ. ยโสธร ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมป่าไม้มีมติให้เจ้าหน้าที่ ๒ นายออกจากราชการทันที