17 พฤษภาคม 2563 11 จว. เจอพิษพายุถล่ม บ้านเรือนนับพันหลังเสียหาย เสียชีวิต 1 ราย

ที่มา : https://www.naewna.com/local/493282

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (17 พฤษภาคม 2563) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด รวม 26 อำเภอ 50 ตำบล 130 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,293 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย แยกเป็น

ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 479 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และนครราชสีมา รวม 13 อำเภอ 19 ตำบล 41 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 273 หลัง

ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สิงห์บุรี และชัยนาท รวม 8 อำเภอ 23 ตำบล 58 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 451 หลังภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 90 หลัง

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบหลักเกณฑ์