17 พฤษภาคม 2563 เรือล่มใต้ทะเลยุคราชวงศ์ซ่งใต้ อัดแน่นโบราณวัตถุ 180,000 ชิ้น

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4131356

สำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งรัฐ (SACH) ของจีน เปิดเผยว่า คณะนักโบราณคดีจีนค้นพบวัตถุมากกว่า 180,000 ชิ้น จากซากเรือสินค้าโบราณยุคราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960 – 1279 หรือ พ.ศ. 1503 – 1822) เป็นโบราณวัตถุหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องทองแดง และเครื่องเงิน-ทอง เครื่องไม้เคลือบเงา และเหรียญกษาปณ์ เป็นต้น

รายงานระบุว่า มีผู้ค้นพบซากเรือหนานไห่ (Nanhai) หมายเลข 1 เมื่อปี 1987 (พ.ศ.2530) และกู้ขึ้นจากทะเลจีนใต้เมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550) ก่อนเคลื่อนย้ายไปยังเคซอง (ฐานรากแบบปล่อง) ขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง 14 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 8 เมตร หลุมที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมทางทะเลกว่างตง (Guangdong Maritime Silk Road Museum) เกาะไห่หลิง เมืองหยางเจียง มณฑลกว่างตง

คณะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า วัตถุจากซากเรือสะท้อนบรรยากาศการค้าทางทะเลอันรุ่งเรือง ยุคราชวงศ์ซ่ง และมีนัยยะสำคัญต่อการวิจัยประวัติศาสตร์การต่อเรือ เซรามิก การขนส่งสินค้า และอื่นๆ ในยุคจีนโบราณ รวมถึงเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ การกอบกู้ การสำรวจ และการปกป้องซากเรือสินค้าหนานไห่ หมายเลข 1 ถือเป็นตัวอย่างพัฒนาการอันรวดเร็วในการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำของจีนตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ชุยหย่ง หัวหน้าทีมขุดค้นเรือหนานไห่หมายเลข 1 ให้สัมภาษณ์ว่า “การขุดค้นต้องใช้เวลานาน โบราณวัตถุทุกชิ้นต้องนำไปผ่านกระบวนการเอาเกลือออกและทำให้แห้ง โดยเราทยอยแบ่งการจัดการวัตถุพวกนี้เป็นชุดๆ และงานอนุรักษ์ไม้อาจใช้เวลานาน 10 – 20 ปี”

คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เรือหนานไห่หมายเลข 1 ให้เบาะแสนานัปการด้านการต่อเรือ เซรามิก และการวิจัยการส่งออกสินค้าทางเรือในยุคจีนโบราณ รวมถึงเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม การค้นพบเรือลำนี้จะช่วยมนุษยชาติไขปริศนาการค้าทางทะเล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ซ่ง

สำหรับ ราชวงศ์ซ่ง วิกิพีเดียระบุว่า เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 1503 – 1822 รัฐบาลซ่งเป็นรัฐบาลแรกในโลกที่ใช้เงินตราแบบกระดาษ ราชวงศ์ซ่งถูกรุกรานโดยชนเผ่าต่างๆ อยู่เป็นระยะ เช่น พวกเซี่ย พวกชิตัน (เมืองเหลียว) จึงมีศึกอยู่ตลอดมา รวมถึงการรุกรานจากชนเผ่าจินหรือกิม บุกจนถึงเมืองไคฟง ราชวงศ์จึงต้องย้ายเมืองหลวง ไปอยู่ทางทิศใต้ (แถบเจ้อเจียง) มีชื่อเรียกว่า ซ่งใต้ แม้จะย้ายเมืองหลวงแล้ว แต่พวกจินยังตามรุกราน กระทั่งทั้งพวกจิน เซี่ย และชิตัน ก็ถูกมองโกล ภายใต้การนำของ เจงกิสข่าน (เตมูจิน) เข้าตี แล้วหันมาตีจีนต่อจนถึงปักกิ่ง จนสิ้นราชวงศ์ในที่สุด จากนั้นกุบไลข่านจึงตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมาแทน