17 พฤษภาคม 2563 สะเดาฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้น้ำในคลองอู่ตะเภาตอนบนสูงขึ้นกว่า 1 เมตร

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9630000051315

ที่คลองอู่ตะเภา ตอนบน หมู่ที่ 6 ต. พังลา อ. สะเดา จ. สงขลา หลังจากที่เกิดมีฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้น้ำในคลองอู่ตะเภาตอนบน ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำจากเทือกเขาน้ำค้าง และน้ำจากเทือกเขาแก้ว ได้ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา ตอนบน จึงทำให้ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภา ตอนบน สูงขึ้นกว่า 1 เมตร

ซึ่งน้ำจากคลองดังกล่าวจะไหลเข้าสู่ในคลองอู่ตะเภาที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะดูดน้ำจากคลองอู่ตะเภาแห่งนี้ เพื่อไปทำเป็นน้ำประปา นำไปให้พี่น้องชาวนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้น้ำประปาต่อไป