17 พฤศจิกายน 2565 เอสซีจี อวดโฉม “ผลงานชะลอม” เวทีเอเปก ขนศักยภาพนวัตกรรมสีเขียว ต่อยอด BCG เต็มเหนี่ยว

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000108907

เอสซีจี จัดแสดงนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนเวทีผู้นำโลก APEC 2022 Thailand โชว์ศักยภาพ พร้อมเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด 19 ปรับตัวรับมือความท้าทายโลก
ด้วยโซลูชันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  รวมถึงการร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไบโอ-เอทิลีน เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ ชูโครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้มั่นคง ลดสังคมเหลื่อมล้ำ พร้อมเปิดตัวผลงานชะลอม APEC 2022 Thailand จากนวัตกรรม CPAC
3 D Printing หนึ่งเดียวในโลก สานต่อแนวทาง BCG

  “ผลงานชะลอม ตราสัญลักษณ์ APEC 2022 Thailand” นี้ จะร่วมมือกับ APEC 2022 Thailand นำไปวางเป็นบ้านปะการัง เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสียหาย เพิ่มความหลากหลายระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป