17 พฤศจิกายน 2565 ‘ถุงขยะฮีโร่’ จับมือ ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ จัดแคมเปญ ‘ชวนทิ้งดีกับโครงการ Hero x Central Foodpark’ ชวนคัดแยกขยะอาหารโดยการไม่เทรวม ต่อยอดการสนับสนุนโครงการของ กทม.

ที่มา : https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000108603

บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงขยะแบรนด์ ฮีโร่ จับมือร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในแคมเปญ ‘ชวนทิ้งดีกับ Hero ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง ถุงขยะ Hero และ ศูนย์อาหาร Central Foodpark ต่อยอดการสนับสนุนโครงการ “ไม่เทรวม” ของกทม. เพื่อเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะอาหาร ใส่ถุงขยะสีเขียว และคัดแยกขยะทั่วไป ใส่ถุงขยะสีดำ ก่อนทิ้งลงถัง เพื่อช่วยพนักงานรถเก็บขยะ
จัดเก็บได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการคัดแยกขยะ และที่สำคัญช่วยส่งเสริมระบบการรีไซเคิลอย่างยั่งยืนอีกด้วย

  บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เน้นย้ำถึงการรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมพร้อมสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย
การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกสารในการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างการตระหนักถึงการจัดการขยะที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในภาพรวม