17 พฤศจิกายน 2564 ไม่สนโลก! จีนขยายเหมืองถ่านหิน 153 แห่ง เพิ่มผลผลิตสูงสุดในรอบ 6 ปี

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9640000113473

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า จีนผลิตถ่านหินจำนวน 357.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 334.1 ล้านตันในเดือน ก.ย. 64 ผลผลิตในช่วง 10 เดือนแรกของปี 64 อยู่ที่ 3.3 พันล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบเป็นรายปี คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ระบุว่า ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64 จีนอนุมัติการขยายเหมืองถ่านหินมากกว่า 153 แห่ง เพิ่มผลผลิตถ่านหินได้ 55 ล้านตัน

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางพยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ด้วยการสั่งห้ามรัฐบาลท้องถิ่นปิด
เหมืองถ่านหินโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลักดันให้นำเหมืองที่ปิดไปแล้วมาใช้อีกครั้ง เมื่อต้นปีนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนจะเริ่มลดการใช้ถ่านหินตั้งแต่ปี 2569 ปัจจุบันถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศ ทั้งนี้ ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โลกตื่นตัวต่อเรื่องโลกร้อ นและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกไปในอากาศ เกิดเป็นก๊าซเรือนกระจก โดยการเผาถ่านหินก็เป็นตัวการใหญ่ที่สุดของภาคพลังงาน ในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นที่มาของก๊าซเรือนกระจก