17 พฤศจิกายน 2564 สุสานหมู่ยุคก่อนการค้นพบของโคลัมบัสในประเทศเปรู

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2243280

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้จัน จัน (Chan Chan) เมืองหลวงของอาณาจักรชิมู (Chimu) ที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่ 15 ในยุคก่อนอารยธรรมอินคา เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้โอบล้อมด้วยกำแพงดินแข็งแรง ประกอบด้วยป้อมปราการ 10 แห่ง ภายในมีทั้งพระราชวัง วิหาร สุสาน รวมถึงโครงสร้างบ้านเรือนอีกมากมาย ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับเมืองตรูฮีโย ทางตอนเหนือของประเทศเปรู เมืองจัน จันถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของยุคก่อนการค้นพบของโคลัมบัส (pre-columbian) ในเปรู เคยมีพลเมืองราว 30,000 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในรายชื่อมรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตราย อย่างไรก็ตาม ยังขุดค้นทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องที่เมืองจัน จัน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมนักโบราณคดีรายงานการค้นพบครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้น นั่นคือ สุสานที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกของผู้คนในยุคก่อนการค้นพบของโคลัมบัสจำนวน 25 คนส่วนใหญ่เป็นสตรี และเด็กที่สภาพยังไม่บุบสลาย ฝังในพื้นที่ 10 ตารางเมตร รวมกับภาชนะเซรามิกหลายสิบชิ้นและวัตถุต่าง ๆ เช่น เข็มที่ใช้ในงานสิ่งทอ ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า สุสานหมู่แห่งนี้อาจเป็นที่ฝังร่างของสมาชิกชนชั้นสูงสุดของอาณาจักรชิมู และจะทดสอบซากโครงกระดูก เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป