17 ธันวาคม 2564 ใบเมเปิลบนภูหลวง เขตรักษาพันธุ์ป่าภูหลวง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เริ่มเปลี่ยนสี

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/537020

ใบเมเปิลบนภูหลวง เขตรักษาพันธุ์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เริ่มเปลี่ยนสี รอรับนักท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางขึ้นไปถ่ายรูปเช็กอิน โดยใบเมเปิลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ. พบในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น และพบตามป่าดิบเขา หรือตามริมลำธารบนภูเขาหินทราย ระดับความสูง 1,300-2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภูหลวงมีระดับความสูง 1,200-1,500 ม. ทุกปีในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-เม.ย.) บนยอดภูหลวงจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกไม้กล้วยไม้นานาชนิด โดยเฉพาะกับดอกกุหลาบแดง ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ภูหลวง จะบานแดงสะพรั่งสดใสในหลายพื้นที่ด้วยกัน อาทิ โคกนกกระบา ผาตะเลิ่น ผาสมเด็จ โคกแปกดำ โคกแปกใหญ่ ชายป่าละเมาะ ริมลำธาร รวมถึงบริเวณที่ทำการหน่วยโคกนกกระบานอกจากนี้ ในยามที่เมเปิลทิ้งใบหล่นเกลื่อนเป็นสีแดงเต็มตามพื้นดิน ก้อนหิน ลำธาร ดูเหมือนพรมแดงผืนใหญ่ในป่าเขียวขจี ก็เป็นอีกหนึ่งภาพงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ได้ชื่อว่าเป็นมรกตแห่งอีสาน ที่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งพืชพันธุ์ไม้ที่สวยงามในอันดับต้นของประเทศไทย โดยเฉพาะกับกล้วยไม้ป่าหายากที่ภูหลวงมีให้ชมเป็นจำนวนมาก