17 ธันวาคม 2563 ค่า PM 2.5 กทม. เกินมาตรฐาน ๑๐ จุด เขตหนองแขมสูงสุด

ที่มา:

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง ๑๕ – ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ ๑๐ จุด ๙ เขต คือ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ริมถนนดินแดง เขตดินแดง เขตบางแค ริมถนนพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ เขตหนองแขม ริมถนนเอกชัย เขตบางบอนพบค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานสูงสุดที่บริเวณริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ เขตหนองแขม วัดได้ ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐาน โดยตรวจพบค่าระหว่าง ๓๒ – ๑๓๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน และริมถนนดินแดง เขตดินแดง