17 ธันวาคม 2563 ขึ้นทะเบียนงานโคมไฟเกาหลีใต้ – เทศกาลเก่าแก่ ๑,๓๐๐ ปีเป็นมรดกมนุษยชาติ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5546260

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕ มีมติให้ขึ้นทะเบียน “ยอนดึงฮเว” เทศกาลโคมไฟดอกบัวของประเทศเกาหลีใต้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ ยอนดึงฮเวเป็นเทศกาลประจำปี มีต้นกำเนิดในสมัยอาณาจักรรวมชิลลาเมื่อกว่า ๑,๓๐๐ ปีที่ผ่านมา เดิมทีเคยจัดในวันแทโบรึมหรือวันแรกที่พระจันทร์เต็มดวงตามปฏิทินจันทรคติ แต่ต่อมาจัดเพื่อฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า ศาสดาแห่งพุทธศาสนา