17 ตุลาคม 2565 ชัชชาติ ชนหมัดหลากภาคีเครือข่าย ปลูกต้นไม้วันอาทิตย์ สวนจตุจักร

ที่มา ชัชชาติ ชนหมัดหลากภาคีเครือข่าย ปลูกต้นไม้วันอาทิตย์ สวนจตุจักร (matichon.co.th)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สถานกงสุลสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย คณะผู้แทนหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 และหอการค้าอินเดีย-ไทย (ITCC) เพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร

โดยนายชัชชาติ ได้ร่วมกับสถานกงสุลสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย ปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเบลารุส (สถาปนาความสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2535) และเพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น

ต่อมา ได้ร่วมกับคณะผู้แทนกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 299 ต้น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีให้กับเมืองต่อไป

โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนจตุจักรวันนี้มี นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ นาย Ravi Sehgal ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย พร้อมคณะ ผู้แทนหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม