17 ตุลาคม 2564 ใช้พลังงานความร้อนภูเขาไฟ

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-805034

เอล ซัลวาดอร์ เปิดโครงการทดลองใช้พลังงานความร้อนใต้ผืนพิภพ ผลิตไฟฟ้าป้อนเหมืองขุดเงินดิจิทัล หลังเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้เงินดิจิทัลทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกกฎหมายควบคู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนกันยายน โดยตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพใกล้ภูเขาไฟเทคาปา ห่างกรุงซาน ซัลวาดอร์ ไปทางตะวันออกราว 106 กิโลเมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 102 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าราว 1.5 เมกะวัตต์ในนี้ จัดส่งป้อนเหมืองขุดเงินดิจิทัลซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ 300 เครื่อง ติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลรวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานทางเลือกอื่นๆ