17 ตุลาคม 2564 ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/289681

นาย ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งสนธิกำลังกับดีเอสไอ และหน่วยงานความมั่นคง เข้าตรวจสอบโรงเลื่อยไม้ในพื้นที่สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ พบทั้งไม้ตะเคียนชันตาแมวและไม้หลุมพอขนาดใหญ่ ถูกแปรรูปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการตัดไม้ในเขตอุทยาน แห่งชาติน้ำตกชีโป จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าว ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการ ตัดไม้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าตรวจสอบภายในโรงเลื่อยไม้จักร 418 ค้าไม้ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หลังจากสืบสวนพบมีความเชื่อมโยงกับการลักลอบตัดไม้ จากในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป พบไม้ตะเคียนชันตาแมว และไม้หลุมพอจำนวนมาก

การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง เป็นการรักษาทรัพยากรต้นน้ำอีกด้วย หากป่าไม้ถูกทำลายจะทำให้เกิดวิกฤติอื่นๆ ตามมา เช่น น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ จึงได้ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่า โดยส่วนใหญ่ ไม้ที่ถูกลักลอบตัดจะมาจากเขตป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบสถิติการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563-2564 ในอำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอ สุคิริน ของจังหวัดนราธิวาส จำนวนถึง 95 ครั้ง ด้วยกัน