17 กุมภาพันธ์ 2564 เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2034129

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่ตรวจวัดโดยตรวจวัดได้ในช่วง ๒๐ – ๔๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี