17 กุมภาพันธ์ 2564 ลืมตาดูโลก ลูกเต่ากระ “แม่ศรีสุดา” อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ฟักตัวแล้ว ๕๐ ตัว

ที่มา: https://www.mgronline.com/onlinesection/detail/9640000015712

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเผยภาพเต่ากระฟักไข่รังที่ ๕ ซึ่งเป็นไข่ของแม่ศรีสุดาจำนวนทั้งหมด ๑๐๕ ฟอง นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ได้รับรายงานจากนายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามเฝ้าสังเกตการณ์การฟักไข่ของเต่ากระรังที่ ๕ ซึ่งเป็นไข่ของแม่ศรีสุดา จำนวนทั้งหมด ๑๐๕ ฟอง มีระยะเวลาการฟักตัว ๗๒ วัน

ไข่เต่าทั้งหมด ฟักเป็นตัวทั้งหมด ๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๘ และไม่ฟักเป็นตัวจำนวน ๕๕ ฟอง คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ลูกเต่ากระจำนวน ๕๐ ตัวนั้น เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามเป็นผู้ดูแลในการอนุบาลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป สรุปการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระ (แม่ศรีสุดา) ตั้งแต่เดือน ก.ย. ๖๓ – ก.พ. ๖๔ การขึ้นวางไข่ทั้งหมด ๕ รัง รวม ๗๙๒ ฟอง โดยมีไข่ที่ฟักเป็นตัวทั้งหมด ๕๕๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวทั้งหมด ๒๓๔ ฟอง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ รวมระยะเวลาในการฟักตัวเฉลี่ย ๖๖ วัน