17 กุมภาพันธ์ 2563 จ. เชียงใหม่อากาศหนาวเย็น หมอกควันลอยตัวยาก

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e4a1310e3f8e40af3418db6

อุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่ ที่บริเวณกิ่วแม่ปาน เหลือเพียง 2 องศาเซลเซียส เกิดน้ำค้างแข็ง หรือเหมยขาบ เกาะตามใบไม้ และยอดหญ้าบริเวณข้างทาง ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่ยังขึ้นไปสัมผัสความหนาวเย็น และชมความสวยงามช่วงปลายฤดูหนาวบนดอยอินทนนท์กันอย่างคึกคักแต่สภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้หมอกควันจากการเผาในหลายพื้นที่ไม่สามารถลอยตัวขึ้นสู่อากาศได้ จึงทำให้สภาพอากาศในหลายพื้นที่ของเชียงใหม่และภาคเหนือ ถูกหมอกควันและฝุ่นพิษ PM2.5 ปกคลุมหนาแน่น หลายพื้นที่ค่าฝุ่นพิษรายชั่วโมงสูงเกินมาตรฐาน โดยเมื่อเวลา 09.00 น. บริเวณสี่แยกแม่กวง ค่า PM2.5 สูงถึง 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือย่านช้างคลาน ในตัวเมืองเชียงใหม่ ค่าฝุ่นพิษรายชั่วโมงสูงถึง  110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.