17 กุมภาพันธ์ 2563 กทม. – ปริมณฑล ฝุ่นลดอีกอากาศดี “เชียงใหม่” ยังอ่วม! อันดับ 9 โลก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/133231

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม. และปริมณฑล ประจำวันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 08.00 น. ซึ่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกทม. 54 สถานี ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ได้ระหว่าง 9 – 24 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเช้าของเมื่อวานเกือบทุกสถานี และพบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (โซนสีฟ้า) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 17 พื้นที่ ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระหว่าง 51 – 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) 2 พื้นที่ ได้แก่ ต. จองคำ อ. เมืองแแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา 94 ไมโครกรัมฯ อีก 15 พื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) ได้แก่ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย, ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่, ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. นาจักร อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

ทั้งนี้ ยังพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 1 พื้นที่ได้แก่ ต. นาอาน อ. เมืองเลย จ. เลย ค่าฝุ่นอยู่ที่ 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศ และจัดอันดับเมืองมลพิษโลก โดยรายงานแบบเรียลไทม์วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 08.47 น. พบว่า เมืองเชียงใหม่ เช้านี้อยู่ในลำดับที่ 9 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 169 US AQI และเมืองกทม.อยู่ในลำดับ 28 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 85 US AQI