17 กันยายน 2566 ชู “โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม” ตอบโจทย์ BCG Model

โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน

(https://www.dailynews.co.th/news/2708340/)

เทดฟันด์ ชู “โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม” ตอบโจทย์ BCG..Model..ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการช่วยเกษตรกรจังหวัดพัทลุงแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพิ่มมูลค่ากำลังการผลิตสูงแถมใช้งานได้ทุกฤดูกาล

        ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทดฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม ที่สวนนาวริมนา ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเทดฟันด์ให้การสนับสนุนทุนทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ

        นายธีรยุทธ  ทองทวี CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภากร คอนโทรลนำชมโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โ ดยใช้ความร้อนร่วมจากการเผาไหม้ของชีวมวลเป็นพลังงานความร้อนโดยแยกเขม่าควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ออก และนำเพียงความร้อนที่ได้ส่งเข้าไปภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหากผู้ประกอบการมีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วสามารถเลือกที่จะติดตั้งเพียงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร่วมเพิ่มได้ จุดเด่นคือการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงอบได้ผ่านตู้ควบคุม IoTซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาอบแห้งมีคุณภาพ

         โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเทดฟันด์ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม “Proof of Concept” จำนวนเงินที่ได้รับ 1,425,135 บาท โดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นพี่เลี้ยง ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ให้คิดค้นการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าพืชผลทางกา รเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากพัทลุงเป็นอีก 1 จังหวัดที่อยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งจะนำพืชผลทางการเกษตรไปแปรรูปด้วยวิธีทำแห้งใช้วิธีตากแดดแบบดั่งเดิม โดยนำตาข่ายมาปูที่ลานหรือข้างถนน จากนั้นนำผลิตภัณฑ์มาวางบนตาข่าย ซึ่งวิธีนี้จะมีพวกฝุ่นละอองและแมลงต่างๆ มาเกาะที่ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสิ่งเจือปน แม้ต่อมาจะมีการพัฒนาทำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รูปทรงพาราโบลาโดยกระทรวงพลังงาน แต่ก็ยังติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถตากได้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือในช่วงฤดูฝนทำให้เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจ ไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content