17 กันยายน 2565 ยกเลิกใช้สารเป่าโฟมทำลายโอโซน ลดโลกร้อน!

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_3567372

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมประกาศห้ามใช้สารไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (HCFC-141b) ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (Spray Foam) มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2567 พร้อมเร่งผลักดันทุกภาคส่วนให้ใช้สารที่ไม่ทำลาย ชั้นบรรยากาศโอโซน โดยร่วมมือกับธนาคารโลก ธนาคารออมสิน และกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการที่จะเลิกใช้โฟมแบบฉีดพ่น

กรอ. ในฐานะหน่วยงานหลัก ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ได้ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยห้ามใช้สาร HCFC-141b ในกระบวนการผลิตโฟมทุกชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ยกเว้นโฟมแบบฉีดพ่น ทำให้แม้จะสามารถลดการใช้สาร HCFC-141b จำนวน 132 โอดีพีตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 870,000 ตัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่ กรอ. ยังเดินหน้าเพื่อให้การใช้สาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่นเป็นศูนย์ จึงได้เตรียมออกประกาศห้ามใช้สาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (Spray Foam) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2567 และผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น เปลี่ยนมาใช้สารไฮโดรฟลูออโรโอเลฟิน หรือสาร HFOs แทน ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนมีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำ และเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม