17 กันยายน 2564 ฝนตกหนัก เขื่อนวังร่มเกล้าเร่งระบายน้ำ

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/280553/

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำตากแดด ทำให้ปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่เขื่อนวังร่มเกล้า ซึ่งกั้นแม่น้ำตากแดดที่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อน 4.86 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 104.74 เจ้าหน้าที่ต้องยกประตูระบายน้ำขึ้น เพื่อระบายน้ำไปทางด้านท้ายเขื่อน ในอัตรา 85.49 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรในเขต อ.ทัพทัน และสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่เหนือเขื่อน ส่วนน้ำที่ระบายไปทางท้ายเขื่อนจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกรังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตือนให้ชาวแพที่อยู่บริเวณแม่น้ำสะแกกรังติดตาม หรือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบายน้ำบางส่วนส่งไปช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวที่มีความต้องการน้ำ ปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมา ยังส่งผลดีให้โครงการแก้มลิงซึ่งอยู่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้ามีความจุ 22.24 ล้าน.ลบ.ม. มีน้ำไหลเข้าปัจจุบัน 15.59 ล้าน.ลบ.ม. หรือร้อยละ 70.10 ได้เก็บกักไว้เป็นน้ำต้นทุนใช้หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.โครงการชลประทาน จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนทับเสลา อ.ลานสัก มีน้ำเก็บกัก 57.39 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 35.87 มีน้ำใช้การได้ 40.39 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 28.24 มีฝนตกน้ำไหลเข้า 0.96 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีการระบายน้ำ สำหรับฝนที่ตกจะตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เขื่อนห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคต มีน้ำเก็บกัก 20.33 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 39.10 ใช้การได้ 18.16 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 36.44 ระบายน้ำ 85.49 ลบ.ม./วินาที