17 กรกฎาคม 2565 พบกรดซัลฟิวริกรั่วปนน้ำฝนลงคลองปลากั้ง ทำปลาตาย

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317570

กรณีเครือข่ายและกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ร้องเรียนพบปลาตายในคลองสาธารณะด้านทิศใต้ของเขตประกอบการโรจนะ จ.ระยอง พบมีปลาหลายชนิดตายจำนวนมาก

วันนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า สาเหตุเกิดจากถังเก็บกรดซัลฟิวริก ที่อยู่บนชั้นดานฟ้าอาคารการผลิตระดับความสูง 38 เมตร ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ประกอบกิจการผลิตกรดมะนาว แต่หยุดประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2563 เกิดการรั่วไหลลงจากท่อระบายน้ำฝนของอาคารเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำฝน แล้วระบายลงสู่คลองปลากั้ง

ขณะนี้โรงงานแก้ไขเบื้องต้นโดยขนถ่ายกรดซัลฟิวริก ภายในถังบางส่วนเก็บลงในถังแสตนเลสชั้น 4 ของอาคาร ปรับสภาพบริเวณถัง มีการโรยปูนขาวบริเวณถังเก็บกรดซัลฟิวริก บริเวณที่มีการรั่วซึม รางระบายน้ำฝน ลำคลองปลากั้ง นอกจากนี้ เปิดบ่อรวบรวมน้ำเสียภายในบริเวณโรงงาน เฝ้าระวังสภาพความเป็นกรดของน้ำเป็นระยะๆ พร้อมดำเนินการปิดกั้นช่องทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงงาน และสร้างฝายบริเวณหมู่ 2 (สนามกีฬา) เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสีย

มีการเก็บตัวอย่างน้ำ และปลาตรวจสอบ ส่วนวันแรกพบมีปลาตายประมาณ 10 กิโลกรัม แต่ล่าสุดไม่พบปลาตายในพื้นที่แล้ว คพ.จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 18 ก.ค.นี้  ทั้งนี้ แนะนำให้ดำเนินการนำแกลบ หรือทรายมาทำการดูดซับบริเวณถังเก็บกรดซัลฟูกริดที่เกิดการรั่วไหลและพื้นที่ภายในเขื่อนกั้นถ้งเก็บกรดซัลฟูกริด เพราะเดิมได้โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพ ทำให้เกิดสารประกอบเกลือ หากฝนตกลงหนักจะเกิดเหตุการณ์สารละลายเกลือซ้ำอีกได้ 

Skip to content