17 กรกฎาคม 2563 จีนพิชิต “อุโมงค์สารพัดพิษ” เจาะทางรถไฟทะลุภูเขาเสี่ยงก๊าซพิษ ๘ ชนิดสำเร็จลุล่วง!

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9630000073117

คนงานขุดเจาะอุโมงค์หงโต้วรถไฟในมณฑลยูนนาน เฮ! เมื่องานก่อสร้างอุโมงค์แล้วเสร็จลุล่วงเมื่อวันที่ ๙ ก.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นการพิชิตงานขุดเจาะอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยอันตรายจากก๊าซพิษหลายชนิดที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบธรณีวิทยาที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยอันตรายอย่างที่พบเห็นได้ยากแห่งหนึ่งของโลก
อุโมงค์หงโต้วซานในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเมืองต้าหลี่ไปยังเมืองหลินชาง โครงการก่อสร้างฯ เริ่มเมื่อเดือน พ.ค. ๒๐๑๖ บริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป (China Railway No.10 Engineering Group) ผู้ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้เผยว่า ราวร้อยละ ๗๓ ของอุโมงค์ที่มีความยาวทั้งสิ้น ๑๐.๖ กม. เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายสูงเนื่องจากมีก๊าซอันตรายถึง ๘ ชนิดในชั้นหิน อาทิ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์

เฉวียน เฟย รองหัวหน้าวิศวกรของโครงการกล่าวว่า คนงานต้องสวมหน้ากากป้องกันก๊าซขณะเจาะอุโมงค์ เขตงานก่อสร้างที่อันตรายมากที่สุดมีความยาว ๔.๒๑ กม. ขณะทำงานคนงานยังต้องอดทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง ๔๐องศาเซลเซียส การขุดอุโมงค์แต่ละเมตรเป็นไปอย่างไม่รู้ว่าจะพบเจออุปสรรคใด คนงานต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อทำงานให้ลุล่วงตลอด ๔ ปีมานี้ ทางรถไฟซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าวิ่งจากเมืองต้าหลี่ ข้ามแม่น้ำหลันชาง (หรือตอนบนแม่น้ำโขง) ไปยังหลินชางมีระยะทาง ๒๐๒ กม. ขบวนรถไฟถูกออกแบบให้มีอัตราความเร็ว ๑๖๐ กม. ต่อ ชม. ก่อนหน้านี้การเดินไปหลินชางมีเพียงทางรถยนต์ที่ใช้เวลาเดินทางเกือบ ๕ ชม. เส้นทางรถไฟฯ นี้จะย่นเวลาเดินทางเหลือแค่ ๑.๕ ชม. เท่านั้น นับเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกที่ไปถึงเมืองหลินชาง เมื่อทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ประเทศจีนมีแผนขยายการเชื่อมต่อการคมนาคมาไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน