16 เมษายน 2564 เซเว่น อีเลฟเว่น ชูนโยบาย 7 Go green เดินหน้าลดขยะลดถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ณ เกาะพะงัน

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000035938

ไม่นานนี้ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่ ภายใต้โครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) เดินหน้ารณรงค์ลดขยะและลดการใช้ single-use plastic บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ล่าสุด ได้เดินหน้ารณรงค์ลดขยะและลดการใช้ single-use plastic หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในหลายแง่มุมบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนโยบายใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาบนเกาะพะงัน ใช้แก้วกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม้คนกาแฟแทนไม้คนพลาสติก และหูหิ้วแก้วเครื่องดื่มที่ทำจากใบลาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการ “CP All Food Waste Management” เพื่อบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด โดยจะแยกออกจากบรรจุภัณฑ์และส่งมอบให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ นำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์หรือนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ตามแนวทาง circular economy ทั้งนี้ทุกวันศุกร์ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทำกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาดบ้านท้องศาลา เพื่อช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเล