16 เมษายน 2563 แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยบงเหลือน้ำร้อยละ ๑ ต่ำสุดในรอบ ๑๕ ปี

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_648596/

เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ต. ประสุข อ. ชุมพวง จ.นครราชสีมา ปิดประตูอ่างเก็บน้ำ งดจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำหลังพบว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบง เหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ ๑ จากความจุทั้งหมด ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้จำเป็นต้องงดจ่ายน้ำแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ให้ชาวบ้านใน ต. ประสุข ต. ชุมพวงจำนวนกว่า ๘๐๐ หลังคาเรือน ไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำฯ ต่างหวั่นวิตกกลัวว่าจะไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพราะปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบงไม่เคยแห้งขอดเช่นนี้มากว่า ๑๕ ปีแล้ว นับเป็นปีที่ภัยแล้งยาวนานที่สุด และหนักที่สุด หากไม่มีน้ำฝนลงมาเติมในอ่างเก็บน้ำภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์นี้ ชาวบ้านใน ต. ประสุขจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก