16 เมษายน 2563 เขื่อนมูลบนเหลือน้ำร้อยละ 21 แม้ฝนตกแต่น้ำเข้าเขื่อนน้อย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_648806/

สถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ จ. นครราชสีมา แม้ว่าจะมีพายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกลงมาบ้าง แต่ปริมาณน้ำภายในเขื่อนมูลบน ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ เขื่อนหลักของ จ. นครราชสีมา ยังคงลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สันดอนดินและตอไม้ต่างๆ ที่จมอยู่ใต้น้ำ โผล่ขึ้นมาให้เห็นหลายจุด แต่ทั้งนี้ ทางเขื่อนฯ ยังจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการของชุมชนในเขตชลประทาน และรักษาระบบนิเวศตามลำน้ำธรรมชาติอยู่เป็นระยะๆ วันละกว่า ๔ หมื่นลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำภายในเขื่อนมูลบน เหลืออยู่ประมาณ ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของความจุเขื่อนทั้งหมด ๑๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ดี มีพายุฤดูร้อนพัดเข้ามาในพื้นที่ ทำให้มีฝนตกลงมาบ้าง ช่วงนี้จึงเริ่มมีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนแต่ไม่มากนัก