16 เมษายน 2563 มลพิษชายฝั่งส่งผลต่อพันธุกรรมปะการัง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1821638

เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยจากวิทยาลัยมหาสมุทร ธรณีศาสตร์ และเทคโนโลยีมาโนอา แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นนั้น มีผลกระทบอย่างมากต่อองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรแนวปะการังในหมู่เกาะฮาวาย การศึกษาได้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ใกล้ชิด ระหว่างปะการังใกล้ชายฝั่งในอ่าว Maunalua Oahu และจากแหล่งอื่นๆ ในเมาวีตะวันออก รวมถึงแนวปะการังจากเกาะเดียวกัน แต่ไกลออกไปนอกชายฝั่ง โดยยืนยันว่ามีการสูญเสียส่วนผสมของรูปแบบของยีนต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่า จีโนไทป์ (genotype) ที่ละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องในประชากรปะการังใกล้ชายฝั่ง และสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดนั้นมาจากการใช้ที่ดินที่ไม่ดีและมลภาวะชายฝั่ง ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ลดลง ทำให้ความยืดหยุ่นของแนวปะการังลดลง ซึ่งการวิจัยดังกล่าวให้ข้อมูลที่สำคัญต่อผู้รับผิดชอบจัดการแนวปะการังในฮาวายและทั่วโลก ที่กำลังพัฒนาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและฟื้นฟูแนวปะการัง