16 เมษายน 2563 กรมชลประทานปรับการส่งน้ำแก้แล้ง จ. เชียงใหม่

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e97da25e3f8e40aef42c9fa

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า พื้นที่ท้ายน้ำแม่น้ำปิง จ. เชียงใหม่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดตั้งแต่เดือน มี.ค. โดยเฉพาะ อ. จอมทอง ฮอด และดอยเต่า ประกอบกับไม่มีประตูระบายน้ำที่ช่วยเก็บกักน้ำแม่น้ำปิงไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอย อ. จอมทอง สำนักงานชลประทานเชียงใหม่จัดรอบส่งน้ำในเขต จ. เชียงใหม่ ต่อเนื่องถึง จ. ลำพูน ๒๕ รอบเวร โดยงดการส่งน้ำให้พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชที่ไม่อยู่ในแผนการเพาะปลูกที่กำหนดไว้ ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามมาตรการใช้น้ำชลประทานอย่างเคร่งครัด เพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝน อีกทั้งยังต้องสำรองน้ำหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอีกด้วย นอกจากนี้ ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำนำน้ำสะอาดเข้าไปแจกจ่ายให้ประชาชนบ้านม่อนหิน ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการผลิตน้ำประปาของ จ. เชียงใหม่ ทางสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ใช้น้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้เริ่มได้รับผลกระทบจนต้องสูบน้ำจากแม่น้ำปิง ผ่านโรงสูบน้ำบ้านท่อเข้ามาเสริม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนทางด้านทิศตะวันตกไปจนถึงทางใต้ของ จ. เชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้สำรองน้ำไว้ในแก้มลิง ๗ แห่ง และอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่งทางทิศตะวันตกติดคลองชลประทานแม่แตงไว้กรณีน้ำเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในอนาคต นายทองเปลวกล่าวต่อว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ. เชียงใหม่มีน้ำเก็บกักประมาณ ๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวง (JMC) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ก่อนหน้านี้เกษตรกรที่อยู่ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ต. มะเขือแจ้ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ และ ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต้นลำไยบางส่วนใกล้ยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ำ กรมชลประทานจึงส่งน้ำรอบพิเศษให้แก่พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่น้ำในเขื่อนแม่กวงฯ มีจำกัด ประกอบกับระยะทางของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ไกลจึงจำเป็นจะต้องกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำให้รัดกุมขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการส่งน้ำในรอบเวรที่ ๔ ช่วงเดือน เม.ย. โดยให้เกษตรกรใน จ. ลำพูน และบางพื้นที่ของ จ. เชียงใหม่สูบน้ำไปเลี้ยงลำไยและพืชสวนต่าง ๆ พื้นที่กว่า ๒๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้การใช้น้ำในเขื่อนแม่กวงฯ มากกว่าแผนที่วางไว้ แต่จะยังคงเหลือปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ต่อไปได้อีก ๒ เดือนซึ่งถึงต้นฤดูฝน 

“เชียงใหม่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแม่น้ำปิงเพื่อให้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอด ๒ ฝั่งของแม่น้ำปิงให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด” นายทองเปลว กล่าว

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort