16 สิงหาคม 2565 ทส. ตรวจสอบข้อมูลเชื้ออีโคไล ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ ไม่ได้มาจากผลการวิเคราะห์โดยตรง

ที่มา : เฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้ติดตามข่าว และมีความห่วงใยต่อกรณีเฟซบุ๊กของนักวิชาการเตือนถึงน้ำตกแห่งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพ ว่าเต็มไปด้วยเชื้ออีโคไล (E. Coli) พร้อมระบุชื่อ “น้ำตกรับเสด็จ” อยู่ที่ อ.ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายจตุพรได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานใน ทส. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหา นายอรรถพลกล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว คพ. โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (สคพ.1) ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าของโพสต์ทราบข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลที่นำเสนออ้างอิงจากผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบ E.coli จากแหล่งอื่น หากการโพสต์มีการอ้างอิงเฉพาะรายงานการวิจัยชิ้นดังกล่าวที่ปรากฏเฉพาะข้อมูลผลตรวจแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) แต่ไม่มีผลตรวจ E.coli โดยตรง การที่ผู้โพสต์สื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็น E.coli จะทำให้สาธารณชนสับสน และเกิดความตื่นตระหนก จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ โดย สคพ. 1 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 ได้ดำเนินการเก็บน้ำ จำนวน 3 จุด คือ น้ำตกปีนปักป้าย น้ำตกรับเสด็จ และสะพานวัดผาลาด โดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วัน สำหรับพารามิเตอร์ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ภาคสนาม มีค่า 7.24 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่าเป็นปกติ) หากผลการวิเคราะห์พบข้อมูลคุณภาพน้ำมีเชื้อ E.Coli จะแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป