16 สิงหาคม 2565 ทช. เผยภาพฝูงโลมาทะเลอันดามัน

ที่มา : https://www.khaophuket.com/ทช-เผยภาพน่ารัก-ๆ-ฝูงโลมาทะเลอันดามัน-โดยรวมมีสุขภาพดี-ไม่พบบาดแผลภายนอก-8965.php

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รายงานการสำรวจโลมาพร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลหมู่เกาะสตูลเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 65 ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ซึ่งเป็นการสำรวจติดตาม และประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) บริเวณเกาะเขาใหญ่ เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะใกล้เคียง จ.สตูล โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ผลการสำรวจพบโลมาลายจุด (Pantropical spotted Dolphin; Stenella attenuata) บริเวณทิศตะวันตกของเกาะตะรุเตา ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะไข่ 13 ตัว พฤติกรรมกำลังว่ายน้ำหาอาหารใกล้กับเรือประมงอวนลากคู่ที่กำลังทำการประมง โดย ทช. เผยว่าผลการตรวจสุขภาพจากการสังเกตระยะไกลเบื้องต้นโดยรวมพบว่า ฝูงโลมาสุขภาพดี ไม่พบบาดแผลภายนอก แหล่งที่อยู่อาศัยระดับความลึกน้ำอยู่ในช่วง 31.5 เมตร คุณภาพน้ำความเป็นกรด – ด่าง เท่ากับ 7.12 อุณหภูมิน้ำ 30.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.46 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม 31.4 ppt พร้อมทั้งได้บันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก เพื่อประเมินจำนวนประชากรการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก และข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่การทำประมงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป