16 มีนาคม 2565 ครึ่งศตวรรษแห่งการพิทักษ์คุ้มครองเต่าทะเล

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2342345

เต่าตนุ (Green turtle) เป็นสัตว์ทะเลที่เคยถูกล่าในแนวประการังอัลดาบรา อะทอลล์ (Aldabra Atoll) ตั้งอยู่ในหมู่เกาะอัลดาบรา ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะชั้นนอกของประเทศกลุ่มเกาะเซเชลส์ จนกระทั่งถูกห้ามล่า เต่าชนิดนี้ในปี พ.ศ. 2511 ผลจากการสั่งห้ามล่าเต่าตนุในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เกิดความพยายามในการอนุรักษ์อย่างกว้างขวางมามากกว่า 50 ปี โดยนักวิจัยติดตามตรวจสอบการวางไข่ของเต่าตนุเป็นประจำทุกปี ล่าสุดทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ในอังกฤษรายงานว่า การวางไข่ของเต่าตนุต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากงานอนุรักษ์ที่จริงจัง และกว้างขวาง ทีมพบว่า เต่าตนุวางไข่เพิ่มขึ้นจาก 2,000-3,000 ฟองต่อปีในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 ฟองในปี พ.ศ. 2562 จำนวนเต่าใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดถูกพบที่หาด Settle ment Beach บนเกาะพิคาร์ด ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในกลุ่มเกาะเซเชลส์ นักวิจัยเผยว่า จำนวนประชากรเต่าตนุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการคุ้มครองในระยะยาวที่ได้ผล อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องช่วยกันอนุรักษ์ติดตามกันต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า