16 มีนาคม 2564 จ. แม่ฮ่องสอนเร่งดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/227713

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน เข้าดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้หลายจุด แต่บางจุดก็ไม่สามารถขึ้นไปดับไฟป่าบนยอดเขาสูงชันได้ จึงทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไว้ เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าสู่เขตชุมชน นายชัยวัฒน์ กำนันตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน รายงานต่อนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านดอยแสง ต. ปางหมูว่า เกิดไฟป่าบริเวณแนวชายแดนไทย – เมียนมา ตรงข้ามหมู่บ้านดอยแสง และมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะประมาณ ๔ – ๕ ครั้งคาดว่า ไฟป่าลุกลามไหม้กับระเบิดที่ทหารเมียนมาฝังไว้ตามแนวชายแดน ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านพากันหวาดวิตก และไม่กล้าเข้าไปใกล้แนวชายแดน ศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ. แม่ฮ่องสอนรายงาน สรุปจุดความร้อนจำนวน ๑๒๒ จุด ประกอบด้วย อ. ปาย ๑๔ จุด อ. ปางมะผ้า ๓๐ จุด อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ๕๕ จุด อ. ขุนยวม ๖ จุด อ. แม่ลาน้อย ๖ จุด และ อ. แม่สะเรียง ๑๑ จุด ซึ่งพบจุดความร้อน หรือจุดไฟป่าพบมากที่สุดในเขตพื้นที่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ขณะที่กรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอนในพื้นที่ ต. จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน วัดได้ ๗๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ