16 มีนาคม 2563 หูชั้นในชี้ร่องรอยวิวัฒนาการในลิงไม่มีหาง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1795569

มนุษย์ กอริลลา ชิมแปนซี อุรังอุตัง และชะนี ล้วนอยู่ในกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อโฮมินอยด์ (hominoid) คือ กลุ่มวานรหรือลิงไม่มีหาง แต่ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างเครือญาติบรรพบุรุษของวานรที่สูญพันธุ์เหล่านี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เมื่อไม่นานมานี้ มีการค้นพบใหม่ชี้ให้เห็นว่าการพิจารณาโครงสร้างหรือสัณฐานวิทยาหูชั้นในของโฮมินอยด์ อาจเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์เรา และวานร

ทีมวิจัยจากสถาบันบรรพชีวินวิทยามิเกล ครูซาฟอนต์ คาตาลัน ในนครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ศึกษาช่องกระดูกที่หูชั้นในที่เกี่ยวข้องกับความสมดุล และการได้ยิน อวัยวะส่วนนี้มีประโยชน์ต่อการติดตามวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางกลุ่ม ทีมได้ใช้เทคนิคการถ่ายภาพ 3 มิติเพื่อจับภาพรูปร่างที่ซับซ้อนของโพรงหูชั้นในของลิง และวานร 27 สายพันธุ์ รวมถึงมนุษย์ และวานรที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างวานรโอรีโอพิเธคัส (Oreopithecus) และออสตราโลพิเธคัสที่เป็นต้น บรรพบุรุษมนุษย์ ผลวิจัยยืนยันว่า รูปร่างของโครงสร้างหูชั้นในสะท้อนให้เห็นอย่างเข้าถึงมากที่สุด ถึงความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการระหว่างเผ่าพันธุ์ และสัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไร

ทีมวิจัยระบุคุณสมบัติของช่องกระดูกดังกล่าวที่โฮมินอยด์หลายกลุ่ม และประเมินว่าหูชั้นในของออสตราโลพิเธคัสสอดคล้องมนุษย์ยุคใหม่มากกว่าวานรชนิดอื่นๆ ในขณะที่วานรโอรีโอพิเธคัส สนับสนุนมุมมองที่ว่าวานรสายพันธุ์เก่าแก่เกี่ยวข้องบางประการกับวานรที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน.