16 มีนาคม 2563 “งูเกอะลออมก๋อย” งูพิษชนิดใหม่ของโลกบนดอยอมก๋อย

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/289860

วารสาร Tropical Naturel History (TNH) เผยผลงานตีพิมพ์เมื่อ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา เรื่องค้นพบงูชนิดใหม่ที่ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการของประเทศไทย และของโลก โดยเพจ งูพิษชิดใกล้ Thailand Snakes : Close Encounters เผยแพร่ข้อมูลงูชนิดใหม่ของโลก ที่พบในประเทศไทยชื่อสามัญภาษาไทย ชื่อว่า งูเกอะลอโม่ฮือ หรือ งูเกอะลออมก๋อย (เกอะ-ลอ-อม-ก๋อย) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Protobothrops kelomohy” งูชนิดนี้มีชื่อสามัญภาษาไทยว่า “งูเกอะลออมก๋อย” หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “งูเก่อลอโม่ฮือ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Omkoi Lance-headed Pit viper” “งูเกอะลออมก๋อย” เป็นงูพิษชนิดใหม่ของโลก

จากรายงานที่ได้รับการตีพิมพ์พบเป็นครั้งแรกที่ ต. สบโขง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ เนื่องจากการที่มีผู้อาศัยบนดอยของ อ. อมก๋อย ถูกงูชนิดนี้กัด จากนั้นได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมกับนำซากงูมาด้วย ซึ่งเป็นซากงูที่ไม่สามารถระบุชนิดได้

ทีมวิจัยงูของสถานเสาวภา จึงออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับทีมนักวิจัยจากหลายแห่งของประเทศไทย และนำไปสู่การค้นพบในครั้งนี้ โดยงูชนิดนี้เป็นงูพิษในกลุ่มงูพิษเขี้ยวยาวที่มีพิษออกฤทธิ์ต่อระบบโลหิตเป็นหลัก ความยาวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ 108 – 132 เซนติเมตร โดยในปัจจุบันยังขาดข้อมูลทางพิษวิทยา และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูชนิดนี้กัด การศึกษาด้านพิษวิทยาอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลเพื่อการตีพิมพ์เช่นเดียวกัน

สำหรับงูเกอะลออมก๋อย เป็นงู Pit Viper ชนิดใหม่ ที่เพิ่งค้นพบไม่นานนี้ บนดอยใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ อาจพบได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย เขตรอยต่อในประเทศพม่าและลาว มีพิษทำลายระบบเลือดเป็นหลัก เป็นงูในกลุ่ม Lance-headed Pit Viper ชนิดที่สองที่พบในประเทศไทย ต่อจาก Protobothrops mucrosquamatus ที่พบใน จ. น่าน