16 มิถุนายน 2565 ชาวบ้านนาเพียงน้อย อ.โพนพิสัย คัดค้านการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2419680

ชาวบ้านนาเพียงน้อย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย คัดค้านการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านใกล้ริมห้วยยอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเรียกร้องให้ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบการขออนุญาตก่อตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะแห่งนี้ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่