16 มิถุนายน 2564 ทางเลือกที่ยั่งยืนของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2116536

เส้นใยเล็ก ๆ ของแมงมุมอาจดูบอบบางสำหรับมนุษย์ แต่จริง ๆ ใยแมงมุมมีน้ำหนักที่แข็งแรงกว่าเหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเท่ากันถึง 5 เท่า ใยแมงมุมจึงมีความลับมากมายที่นักวิจัยในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์พยายามไขคำตอบและใช้แรงบันดาลใจจากใยแมงมุมมาพัฒนาวัสดุสำหรับเครื่องช่วยฟังที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น หรือสร้างเป็นวัสดุห่อหุ้มยารักษามะเร็ง หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ซ่อมแซมเส้นประสาทที่ถูกตัด นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในอังกฤษ ที่ศึกษาพฤติกรรมของโปรตีน และมุ่งความสนใจไปที่การสร้างใยแมงมุมรวมถึงองค์ประกอบเฉพาะตัวที่ทำให้โปรตีนมีความแข็งแรงมาก นักวิทยาศาสตร์พบคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ใยแมงมุมมีความแข็งแรงคือ พันธะไฮโดรเจนถูกจัดเรียงอย่างสม่ำเสมอในอวกาศ และมีความหนาแน่นสูงมาก นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มสร้างกระบวนการนี้ขึ้นใหม่ โดยใช้โปรตีนที่ประกอบตัวมาจากพืชแทน นั่นก็คือ ซอยโปรตีน (soy protein isolate) สารสกัดจากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีองค์ประกอบแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ เนื่องจากโปรตีนทั้งหมดทำจากสายโซ่โพลีเปปไทด์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม นักวิทยาศาสตร์จึงทำให้โปรตีนจากพืชรวมตัวกันได้เหมือนกับใยแมงมุมนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์เผยว่า วัสดุจากพืชที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยเลียนแบบใยแมงมุมนี้สามารถแทนที่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจำนวนมาก และวัสดุดังกล่าวมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับพลาสติกที่ใช้ในงานวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง แต่สามารถย่อยสลายได้เอง