16 มิถุนายน 2563 “นูรี” ไม่เพิ่มน้ำในอ่างโคราชเสี่ยงขาดน้ำถึงปีหน้า

ที่มา:

ภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานพายุโซนร้อน “นูรี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ เมืองหยางเจียง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว พายุนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๒๑.๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๑.๗ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๕๕กม. ต่อ ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวตอนบน ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนั้น ฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ไม่ได้ส่งผลทำให้ปริมาน้ำฝนไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ต. บัลลังก์ อ. โนนไทยเลยแม้น้อย ซึ่งคาดว่าน้ำจะซึมลงดินหมดก่อนที่จะไหลถึงอ่างเก็บน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรยังคงแห้งขอด ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภคบริโภค ซึ่งหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้าไทยอีกก็จะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

สำนักงานชลประทานที่ ๘ นครราชสีมารายงานว่า พายุนูรีทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง ๕แห่ง ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ เพียง ๑.๑ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่ง ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย ๖๓ ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ. สีคิ้ว มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๘๙.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๖ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๓๑๗.๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำมูลบน อ. ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๒๔.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๒ ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ. ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๓๘.๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ. ปักธงชัย มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๑๓.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๑๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ. เสิงสาง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๑๘.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๕ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๑๒๑.๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่งใน จ. นครราชสีมายังต้องการปริมาณน้ำฝนมาเติมน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก