16 มิถุนายน 2563 ทุบเหลือแต่ซาก อาคาร ๑๒๐ ปี อนุสรณ์ค้าไม้ คนแพร่ช็อก

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4325882

นายธีรวุธ กล่อมแล้ว ประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่เปิดเผยว่า ใน จ. แพร่มีอาคารอายุ ๑๒๐ ปี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การทำไม้ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำไม้ในจังหวัดแพร่เมื่อ ๑๒๐ ปีก่อน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน เป็นอาคารสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ที่มีอาคารของบริษัทอีสเอเชียติกส์ให้ได้เรียนรู้ ส่วนของอาคารที่สวนรุกขชาติเชตวัน จ. แพร่ มีอาคารไม้เก่าแก่อายุ ๑๒๐ ปีของบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ที่เคยเป็นสำนักงานการประกอบธุรกิจไม้ในเมืองไทย และป่าสักอันสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย คือ จ. แพร่ในอดีต ซึ่งบริษัทต่างชาติเข้ามาทำไม้ เมื่อสัมปทานไม้หมดลง ยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ให้เห็นมาจนปัจจุบัน หลังจากมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตะวัน ที่บริเวณชุมชนเชตะวัน ริมแม่น้ำยม อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ ผู้รับจ้างเป็นบริษัทรับเหมาใน จ. แพร่ มีมูลค่า ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท หลังเข้ามาดำเนินการ ปรากฏว่ามีการทุบทิ้งอาคารไม้เก่าแก่ของบริษัทบอมเบย์เบอร์ ทั้งนี้ บริษัทบอมเบย์ เบอร์มา เทรดดิ้ง เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ เริ่มทำไม้ในประเทศพม่าก่อนเพื่อส่งออกไม้ไปยังประเทศจีน ประเทศอินเดียซึ่งใช้ไม้สักในการต่อเรือ ในภายหลังเริ่มเข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ และค่าสัมปทานถูกกว่าในประเทศพม่า เข้ามาทำไม้ในเมืองแพร่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยได้รับสัมปทานทำไม้ในบริเวณป่าแม่น้ำยมตะวันตก และได้สร้างอาคารสำนักงานดังกล่าว ถึงปัจจุบันมีอายุราว ๑๒๗ ปี ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าน้ำบ้านเชตวัน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ สันนิษฐานว่าบริเวณท่าน้ำบ้านเชตวัน ในอดีตเป็นที่พักไม้ที่ล่องมาทางเหนือแม่น้ำ ก่อนล่องตามแม่น้ำยมลงไปจนถึงกรุงเทพแล้ว แปรรูปต่อที่โรงงานในพระนครก่อนขึ้นเรือส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ต่อมาหลังหมดสัญญาสัมปทานป่าไม้แล้ว บริษัทได้ยกอาคารดังกล่าวให้แก่รัฐ