16 มกราคม 2564 เผยภาพผลกระทบ แม่น้ำโขง จากเขื่อนกั้นสายน้ำ ไก อาหารคนริมน้ำแห้งตาย

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5746325

ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการที่คลุกคลี และช่วยเหลือปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากรัฐ และทุน เขียนข้อความเรื่องผลกระทบจากเขื่อนจีน ในแม่น้ำโขง ความว่า ไกแม่น้ำโขงตาย หายนะล่าสุดของราชาแห่งสายน้ำ ขณะนี้ แม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เกิดวิกฤตหนัก เนื่องจากน้ำโขงแห้งและทำให้ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำโขงแห้งและตายทั่วลำน้ำโขง

การที่น้ำโขงแห้งมาจาก 2 แรงบวก คือ การที่จีนลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนจิงหงที่กั้นแม่น้ำล้านช้างหรือแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อซ่อมบำรุงระบบสายส่ง บวกกับการสร้างเขื่อนในลาว โดยการที่น้ำโขงลดทำให้ไกตาย และเมื่อน้ำขึ้นๆ ลงๆ ทำให้ไกที่ตายลอยไปทั่วลำน้ำ ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไกไปติดเครื่องมือประมง เช่น แห มอง (หรืออวน) เป็นต้น ขณะนี้ชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนอย่างหนักและเรียกร้องให้นักสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาโดยปล่อยน้ำให้ไหลตามธรรมชาติโดยด่วน

ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำโขง คือ ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแม่น้ำโขง มีสองชนิด คือ แบบแข็ง และแบบอ่อนที่เรียกว่าเทา ซึ่งสามารถบริโภคได้ และไกเหล่านี้เป็นที่วางไข่ของปลาหลายชนิด รวมทั้งเป็นอาหารของปลากินพืชด้วย หากไกตายแบบนี้ ปลาน้ำโขงหลายชนิดจะไม่มีที่วางไข่และไม่มีอาหาร ซึ่งจะให้เกิดหายนะต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง