16 มกราคม 2563 ‘แม่น้ำน่าน’ น้ำลดจนเห็นสันดอนทราย ระดับน้ำเหลือเพียง 1 เมตร หนักสุดในรอบ 5 ปี

ที่มา: https://www.naewna.com/local/466613

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองพิจิตร อ. ตะพานหิน และอ. บางมูลนาก ระยะทาง 97 กิโลเมตร ระดับน้ำได้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ ต. หัวดง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจ่ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งเป็นเขื่อนหลักตอนบนที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน่านมีการชะลอการปล่อยน้ำ  จนส่งผลให้แม่น้ำน่านลดระดับลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดิน และแก่งโขดหินโผล่ขึ้นกลางแม่น้ำน่าน

ซึ่งล่าสุดสถานีวัดน้ำ N7A ซึ่งเป็นสถานีรายงานระดับน้ำที่บ้านราชช้างขวัญ อ. เมืองพิจิตร พบ ระดับในแม่น้ำน่าน เหลือระดับเพียง 1.08 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับน้ำที่แห้งลง ในรอบ 5 ปี หลังจากมีการลดระดับจนแห้งในเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับแม่น้ำน่านไหลผ่านพื้นที่ จ. พิจิตร 3 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองพิจิตร อ. ตะพานหิน และอ. บางมูลนาก ระยะทาง 97 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่จะทยอยส่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นภาคเหนือตอนล่างก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากประสบปัญหาภัยน้ำต้นทุนที่มีจำนวนจำกัด ในปีนี้ส่งผลให้แม่น้ำน่านเริ่มแห้งลงในรอบ 5 ปี