16 มกราคม 2563 ‘อ่างทอง’ ฝุ่นจิ๋วปกคลุมขาวโพลนทั่วเมือง สาธารณสุขจังหวัดเตือนประชาชนงดออกกำลังกายกลางแจ้ง

ที่มา : https://www.naewna.com/local/466574

ภาพถ่ายจากมุมสูง มองเห็นหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองอ่างทอง ชาวบ้านในพื้นที่ จ. อ่างทอง เริ่มวิตกกังวลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปกคลุม มีการแจ้งเตือนตามสื่อออนไลน์  ให้ผู้ที่มีอาการแสบจมูก หายใจติดขัดและวิงเวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ เด็ก คนชรา สตรีตั้งครรภ์ และผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้ระมัดระวังด้วย  พร้อมวิธีรับมือให้ปลอดภัย   มีสติ และติดตามสถานการณ์ข่าวจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก

ปรับวิธีคิด ช่วยลดความเครียคได้ ให้คิดแบบยืดหยุ่น คิดหลายมุม ยอมรับ ปรับตัว และทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย หรือ N95  เฝ้าระวังหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก คลื่นไส้ วิงเวียน ให้รีบปรึกษาแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

ด้าน นายแพทย์ ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำหรับเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยดูข้อมูลจาก Application AiR4THAI  ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นระดับสีเหลืองหรือระดับปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่กลางแจ้ง แล้วก็กลุ่มเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง  ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ เด็ก  และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ   ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลรายงาน ได้จาก Application  AiR4THAI  ซึ่งมีให้โหลดได้ต่อไป