16 มกราคม 2563 ราเมือกเก่าแก่ที่สุดในอำพัน 100 ล้านปี

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1748136

ซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิลราเมือก (slime mold) เป็นสิ่งที่หายากมาก การศึกษาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จึงมีน้อย ปัจจุบันมีการยืนยันเพียง 2 เรื่องเกี่ยวกับซากฟอสซิลราเมือกที่พบ คือ อายุ 35-40 ล้านปีเท่านั้น

แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมนักบรรพชีวินวิทยา และนักชีววิทยานานาชาติ นำโดยมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน ในประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ในประเทศฟินแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงาน การค้นพบฟอสซิลราเมือกที่เก่าแก่ที่สุด ระบุว่ามีอายุประมาณ 100 ล้านปี ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในอำพันที่ได้มาจากประเทศเมียนมา

ทีมวิจัยเผยว่า ฟอสซิลราเมือกที่พบมีชื่อเรียกว่าไมโซไมซีตีส (myxomycetes) เป็นของกลุ่มอะมีโบซัว (Amoebozoa) คือ สิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในดิน หรือใบไม้ที่เน่าเปื่อย โดยมันจะกินแบคทีเรียเป็นอาหาร นักวิจัย เผยว่า ราเมือกสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างร่างกายที่ซับซ้อน มีความสวยงาม และส่วนสร้างสปอร์ที่มีความละเอียดอ่อนก็ทำหน้าที่สร้าง และแพร่กระจายสปอร์ของมัน ที่น่าแปลกใจคือ การค้นพบฟอสซิลไมโซไมซีตีส ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะส่วนสร้างสปอร์ของมันมีอายุสั้นมาก นักวิจัยจึงตื่นตะลึงกับปรากฏการณ์แบบลูกโซ่ที่นำไปสู่การอนุรักษ์ซากฟอสซิลราเมือกนี้.