16 พฤษภาคม 2565 เวียดนามจ่อแบน “ถุงพลาสติก” เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต-ใช้แล้วทิ้งปีละ 38 ล้านใบ!

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7050619

เวียดนามจะสั่งห้ามใช้ “ถุงพลาสติก” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงถุงพลาสติกในตลาดสด ภายในปี 2573 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า และยังตั้งเป้าให้ศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตเปลี่ยนมาใช้ถุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2568

ผลสำรวจโดยสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนาม ชี้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเวียดนามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมากถึง 104,000 ใบต่อวัน หรือคิดเป็น 38 ล้านใบต่อปี

ด้านธนาคารโลกระบุว่าชาวเวียดนามใช้พลาสติกราว 3.9 ล้านตันต่อปี แต่พลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่มีเพียง 1.28 ล้านตันเท่านั้น พร้อมเสริมว่าพลาสติกมักถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศ อาทิ บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การบิน สิ่งทอ และเกษตรกรรม