16 พฤษภาคม 2565 ฤดูมรสุม ขยะถูกซัดมาเกยตื้น

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/569786

ในช่วงฤดูมรสุม ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ต.ค. จะมีกระแสน้ำจากทะเลพัดทุกสิ่งเข้าสู่ชายหาดบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งของ จ.ชลบุรี เกือบตลอดแนวถึงพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่เฉพาะที่หาดบางแสน แต่หาดบางแสนมีพื้นที่เป็นหาดแอ่งกระทะ จึงมีโอกาสรับเศษวัสดุหรือขยะ มากกว่าที่อื่นๆ ซึ่งขยะส่วนมากเป็นขยะทั่วไปของชุมชน เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน และขยะจากการทำประมง เช่น ไม้ไผ่ เศษอวน วัสดุจับสัตว์น้ำ แม้กระทั่งผักตบชวาหรือพืชน้ำจากแม่น้ำไหลลงทะเล เทศบาลเก็บขยะได้ 3-5 ตันต่อวัน และยังมีขยะจากนักท่องเที่ยวที่มักทิ้งขยะไว้บนพื้นทรายมากกว่าในถังขยะอีกด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องคอยเก็บขยะทุกวัน และบางวันต้องเก็บหลายรอบ แต่อาจจะเก็บได้ไม่ทันทั้งหมด เพราะพื้นที่กว้างและแนวยาวมากกว่า 5 กม. การเก็บขยะมักจะเก็บจาก หัวหาดไปท้ายหาด ช่วงระหว่างจัดเก็บอาจไม่ทันเสร็จก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเห็น จึงเกิดภาพขยะเกลื่อนหาดตามที่เป็นข่าวเสมอ และด้วยจำนวนพนักงานที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณขยะจำนวนมหาศาลจึงมีขยะตกค้างจำนวนมาก ในช่วงนี้ถูกตำหนิจากนักท่องเที่ยว และจากคอมเมนต์ตามโซเชียลมีเดียจำนวนมาก