16 พฤษภาคม 2565 ทส. ขับเคลื่อนเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/569678

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขับเคลื่อนเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันในระดับชุมชน ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย ลดภาระค่าน้ำมัน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีขยะพลาสติก ปีละประมาณ 2 ล้านตัน แต่นำกลับมาใช้ประโยชน์เพียง ปีละ 0.5 ล้านตัน อีก 1.5 ล้านตัน เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก โดยไม่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า หนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหานี้ คือ การนำขยะพลาสติกมาทำเป็นน้ำมัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากช่วยจัดการขยะพลาสติก ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมัน

สำหรับการนำขยะพลาสติกมาทำเป็นน้ำมัน เริ่มนำร่องที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี พบว่าให้ผลลัพธ์ที่ดี คนในชุมชนหันมาคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะพลาสติกมาแปรสภาพเป็นน้ำมัน ช่วยลดขยะตั้งแต่ต้นทาง กลายเป็นชุมชน Zero Waste ต้นแบบ