16 พฤษภาคม 2564 เกิดแผ่นดินไหว 6.1 แมกนิจูดนอกชายฝั่ง ‘ฮอกไกโด’

ที่มา : https://www.naewna.com/inter/573385

สำนักงานธรณีวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 แมกนิจูดบริเวณนอกชายฝั่งของจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ละติจูด 41.9 องศาเหนือ และลองติจูด 144.9 องศาตะวันออก ที่ระดับความลึก 60 กิโลเมตร