16 พฤษภาคม 2564 ทส. เดินหน้านโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2725849

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ขณะนี้ทั่วโลกต่างปรับตัวและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรักษ์โลกอย่างครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อก้าวสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการต่างๆ ไม่วาจะเป็น. Green Office , Green Hotel, Green Products , Green National Parks , G Upcycle , Green Restaurant ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,743 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) โดยส่งเสริมให้มีการบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content