16 พฤษภาคม 2563 “วราวุธ” ตรวจแหล่งท่องเที่ยวที่กระบี่ พบผู้ประกอบการปล่อยน้ำเสียลงทะเล

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/155731

ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจดูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยาน และได้เรียกประชุม ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช อธิบดีส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด แต่ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แม้แต่ท่านเดียว

นายวราวุธ ได้กล่าวว่า ตามนโยบายที่ได้มอบหมายให้ในการปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทำการฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ของทุกปี และในช่วงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในภาพรวมปรากฏว่าทุกพื้นที่มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามระบบของธรรมชาติเป็นที่น่าพอใจ

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่ง โรงแรมบนเกาะพีพี หมูที่ 7 บ้านเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ยังปล่อยน้ำเสียลงในทะเล ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว แต่ผู้ประกอบการอ้างว่าในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่มีรายได้ที่จะมาปรับปรุงซ้อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียนั้น ฟังไม่ขึ้นกับผู้ประกอบการที่มักง่ายอย่างนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติ 155 แห่งปิด ขอทำความเข้าใจว่าใครจะมาทำอะไรอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่งตนไม่ยอม

นายวราวุธ กล่าวว่า ถ้าเกิดปิดเกาะแล้วมันยังไม่ดีขึ้นตนจะไม่เปิดอุทยาน มีหลายคนถามว่าจะเปิดให้ท่องเที่ยวเมื่อไหร่ ตนบอกว่าอุทยานสะอาดเมื่อไหร่ตนจะเปิด เมื่อนั้น เมื่อเปิดแล้วถ้ามีพะยูนตาย กว่า 20 ตัวเฉพาะในจังหวัดกระบี่ เมื่ออย่างที่ผ่านมา ในเมื่อเปิดแล้ว ยังมีวาฬกินพลาสติกตาย มีโลมาตาย ก็จะปิดอีกต้นไม่อยากได้ยินข่าว ว่ามีสัตว์มาเกยตื้นตาย เต่าตาย วาฬตาย โลมาตาย ถามว่า สัตว์เหล่านี้ตายเพราะสาเหตุอะไร บอกตรงนี้เลย เพราะผลพวงจากมนุษย์ ทั้งนั้น